Ndihamba nawe

[Chorus x2]
We bhuti, we bhuti
We bhuti mina ndihamba nawe
We bhuti we bhuti
We bhuti mina ndihamba nawe

[Verse x2]
Ngithanda na le way Unguyo ngakhona
webhuti mina ndihamba nawe
Ngithanda na le way Ucula ngakhona
Webhuti mina ndihamba nawe

[Bridge x2]
Eh ndihamba nawe
Hei ndihamba nawe
We bhuti mina ndihamba nawe
We bhuti ndihamba nawe,
We bhuti ndihamba nawe
We bhuti mina ndihamba nawe

[Verse x2]
Ndafika endaweni ngibona abantu
ehh ufak’umfana wam
Ugcwel’umfana wami
Ngathi loya lobhuti loya
Oh isoka isoka lami

[Bridge x2]

[Chorus x2]

Ndithanda na le way Ujika ngakhona
We sisi mina ndihamba nawe
Ndithanda na le way
Ududla ngakhona
We sisi mina ndihamba nawe

[Bridge 2 x2]
Eh ndihamba nawe
Ohh ndihamba nawe
We sisi mina ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe,
We sisi ndihamba nawe
We sisi mina ndihamba nawe
Ndithanda na le way Ungiyo ngakhona
We bhuti mina ndihamba nawe
Ndithanda na le way Ududla ngakhona
Ay’ suka mina ndihamba nawe
Eeh Ndihamba nawe
Eeh Ndihamba nawe
We bhuti mina ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe