Siyaz'philela

[Intro]
Asinak' indaba zabantu maaan
Asinak' indaba zabantu maaan, s'bheke zethu

[Chorus]
Siyaz'philel' (x2)
Kamnandi kanjan'
Kab'hlungu kanjan'
Siyaz'philel' (x2)
Kamnandi kanjan'
Kab'hlungu kanjan'!!!
Heh, Kamnandi kanjan'
(Asinak' indaba zabantu maaan, s'bheke zethu)
Heh, Kab'hlungu kanjan'
(Asinak' indaba zabantu maaan, s'bheke zethu)
Heh, Kamnandi kanjan'
(Siyaz' hlanganisel')

[Verse 1]
Thina sikhule kab'hlungu
Silala phansi kwama tafula
Sihlala ku 4 room
Ntwana kungena machankura
Holes on the roof
Ntwana singenelwa yimvula
Sibek' ambhakede
Kungekho lula
Izangoma zezulu
Datshentsha pula
Dayi yetsa chelete
Look at us now siyindosa ngama bhakede
Lemvula' ayinethe, let it rain on me
Ha o Cha o che che, I stand any flame homie
I spade yispade, ngik'tshela straight
Seku late, nivala magate
Ngingeka ngeni
Ngale game ang'kaka qedi ng'phum' ek'den'
All eyes on me, Tupac uvukek'fen'

[Chorus]

[Verse 2]
Sivuk' ekseni, siphush'umsebenzi
S'phanda amashelen', kulom'hlaba sizeleni
They thought I was lame, now I'm shutting the game
Ngidlala ngepeni, bafa bantu weekend phakama matende
K'dlul' amahesh
K'hlalwa phezu kwamatrassi, kukhish' umbhede
It's game over, referee vuthel' impempe
Bakhuluma kakhulu mar' badliwa yinbenche
Mabangena bageje
Better check these blood suckers, ubhek' amazeze
Vele' mawuy' inja, azohlal' ak'namathele
Ak'muny' ak'qede, ntwan' ubabheke
K'suk' amaphepha, yiDusti k'phela
Wuthela wayeka, mak'ngena bomphetha
CASHTIMELIFE the whole crew is so ill, siding' udokotela
Ikasi' lis'thanda ngathi silidlis' ikorobela

[Bridge]
Lord have mercy on me
Have mercy on me (x3)

[Verse 3]
They want to see me flop
See me fall
See me crawl
But my team strong
I've seen it all, ntwan' ak'qin' idol'
Baval' imilomo, laba bano mon'
K'zophel' imixox'
K'laba banom' mbon'
An'kaka fik', las'khon
Nidina mapassport
Nom' ungathin', Ma-E is key
Mang'ngen' endaweni yis'phithiphithi
Cel' ungang'ling, ang'bamb' umshin'
Ng'zok' shiy' umavithivithi

[Chorus]

Have mercy on me