LeVibe

[Hook]
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x2)
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x4)

[Verse 1]
Ungathandi, intando yakho izokwnzeka kulomhlaba
Ntwana ungawari, sisazomosha khona kulonyaka
Angakaqedi finish ? ifak' ushukela
As'phel' umoya, spirit
iFlow imanzi thukela drip drip
Kuyadliw' indwango khululeka
Kuyafiwa mang' ? ntwana face it
I want it I take it
Make it or break it
One and the same thing
Focus on you next move
Do what yo have to
Lomhlaba uyaluma ma unga ? mfowethu

[Hook]
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x2)
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x4)

[Verse 2]
Yakabani levibe epheth' I dust
Yakabani levibe esphethe moja
Ntwana luister, ngithinta aboSister
Same skeem bes'blome naso gister
Same vibe sithi same ndaba ndaba ngithi
Bayababa sidla same chakalaka angithi
Sisapusha the same zabalaza angithi
Shukum indawo masidlala ezangakithi
Yibirthday yakho just loosen up
Namanje phuz utshwala
DJ awus'fudumaze
Lesgubhu esasekasi
Esikhaful' amasheleni
Kuthi ang'shelele
Angazi wena umeleni
Sekumanzi phansi
Die poppe sal dance
Vele ng'hamba kubazi
Konti namaje

[Hook]
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x2)
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x4)

[Bridge]
Yileyinsibi zakudala zithi thir ra ta ta ta ta ta
Ongajaivi uyaloya, leparty imnandi kanjani
Phenduka, phenduka
Ushone phansi, ushone phansi
Phenduka, phenduka
Ushone phansi, ushone phansi

[Hook]
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x2)
Uzogqwala ngesgubhu sabolova
Uzogqwala ngesgubhu sabokleva
Uthand' ungathandi (x4)