All My Love

Thathalonke, thathalonk' uthando lwami
Thathalonke, thathalonk' uthando enginalo
That' uthandolwami!

Kulezi ntsuku, umanghleli ngedwa ngiyamoyizela
Ngikikitheka njenge ngane!
Yingoba ngijabule

Kulamalanga,
Naw' ungafunga ukuthi, impilo yami
Ayisana zinkinga
Solok' ngabona wena
Solok' ngathandwa nguwe
Yingakho ngithi....

Thathalonke, thathalonk' uthando lwami
Thathalonke, thathalonk' uthando enginalo
That' uthandolwami!

Akukho okunye okunjabulisa
Njengokuzwa iphimbo lakho
Uth' uyangithanda.
Wen' uyangithanda.
Oh! I love this feeling engiyizwayo
Deep down, emizweni yami.
Sengifun ukukbonga.... ngalothando ongthanda ngabo.
Yingakho ngithi kuwe....

Thathalonke, thathalonk' uthando lwami
Thathalonke, thathalonk' uthando enginalo
That' uthandolwami!