Hamba

[Chorus]
Nomunga hamba Ngeke ndilile (Even if you go I will not cry) x2
Wongithamaba Ngeke ngilile (Go ahead, I will not cry)
Nomunga hamba Ngeke ndilile

[Verse 1]
Ngizamile sokwanele manje (Long have I tried, its enough now)
Ngikhathele sokwanele manje (I’m tired of trying)
Ngizamile sokwanele manje (I’ve tried, but no more)
Kikhathele kunconu hambe (I’m tired it’s better that you leave)

[Chorus]
Nomunga hamba Ngeke ndilile (Even if you go I will not cry) x4

[Verse 2]
Kwanele manje (It is enough now)
hhay’ Sekwanele manje (Indeed, this is enough)
Seluyaphel uthando (Love now fades away)
Wo ngihamba sthandwa sami
bayoqutha phambile (Go beloved, Life will deal with you)
Kwanele amanje angeke ngilile (I will not cry anymore)

[Chorus]