Themba Lami

Ziyand izindab emoyeni sthandwa sami
Bakhuluma ngawe eSoweto
Ziyand izindab emoyen sthandwa
Kukhulunywa ngawe nase Alexandra
Phendula phendula sthandwa sami
Yinton oyenzayo mina xandingekho
Phendula phendula sthandwa sami
Sondela sthandwa sami undichazele

Baningi omathandindaba sthandwa sami
Bathetha betheth indaba nezingekho
Baningi omaphandindaba sthandwa
Bay'gqibil imizi ngolwimi lwabo
Ngyacela ngyacela sthandwa sami
Sumamel indaba zasemgwaqeni
Ngithembe ngithembe sthandwa sami
Akekhwengimthandayo ngaphandle kwakho
Westhandwa sami ngithembe
Akekhwengimthandayo ngaphandle kwakho
Ngenhliziyo yami nomoya wami
Ngikhonze wena wedwa emhlabeni
Ngyacela ngyacela sthandwa sami
Sumamel indaba zasemgwaqeni
Ngithembe ngithembe sthandwa sami
Akekhwengimthandayo ngaphandle kwakho

The-themba lami thula ndivile
Intetho zalomhlaba azipheli
Nd'ya-ku-thanda ndiyakuthemba
Noba sebethini ngawe siyofa silahlane
Ndiyathemba ndyathemba sthandwa sami
Siyofa silahlane mina nawe
Ngiyathemba ngyathemba sithandwa sami
Siyofa silahlane mina nawe

Ngyathemba ngyathemba sthandwa sami
Mina nawe mina nawe
Siyofa silahlane

Themba lami ngyathemba sthandwa sami
Siyofa silahlane mina nawe
Themba lami
Ngyathemba sthandwa sami
Ngithembe ngithembe
Sofa silahlane
Thula ndivile ndiyathemba
Sukhathazeka sthandwa sami
Siyofa silahlane mina nawe
Sthandwa
Ngithembe