Melusi

Melusi, melusi wami
Ngiyashweleza Ngiyashweleza ngithi Melusi (x3)

Yesu dwala laphakade mangicashe kuwe...
Esu dwala laphakade mangicashe kuwe.
Maye maye... Dwala Laphakade, Mangicashe Kuwe (x2)

Dwala wami we
Dwala laphakade mangicashe kuwe (x4)