Jeso Ya Bonolo

Keso ya bonolo...
Khwana ya Modimo
Ntlhomolele pelo
Utlwa pitso yaka hale phirimile...
Onneha boroko
Ke lala ke motshepile ntate ya lerato
Ho dula le ntate
Ke bua le yena ho molemo ho monate ke monyaka hohonna