Lula

Ng'vala mehlo all I saw is you
You that I have to put through
Ng'vala mehlo all I saw is you
You that I have to put through
Bekungekho Lula (x2)

Ngiyabonga m'dali
Uvike zonk'izikhali
Wathobi inhliziyo yami
Mina bengingubani bo?
Abangani sebehambile bo
Sekuzintanga zimuka nomoya
Kulomhlaba onezilingo
Uze ufize ngish'umlingo
Ngingenza nana yonkh'into
Ukufeza isifiso sami
Sokuba nawe
Sengathi nginga cala phansi
Live a life of my dreams (my dreams yeah)

Ng'vala mehlo all I saw is you
You that I have to put through
Ng'vala mehlo all I saw is you
You that I have to put through
Bekungekho Lula
Bekungekho Lula (aaaaahh)

All I wanted was a second Chance(Second chance)
Glad that you wanna Understand, izinto eng'dlule kuzo Mina
Care not for uk'luza wena
Amaphutha ngiwenzile Mina
Just correct me when I go wrong
Wanna be there when you come back home
I won't never gone leave you alone
Naaahhaa
You the only one
Ngicel'ufeze isifiso sami
Sokuba nawe
Sengathi nginga cala phansi
Live a life of my dreams(my dreams yeah)

Ng'vala mehlo all I saw is you
You that I have to put through
Ng'vala mehlo all I saw is you
You that I have to put through
Bekungekho Lula (x2)