Suster

[Verse1]
Okay suster, as'qale ngokuvala amathanga
Phela abhaya amajita elokshin aphuza ukucabanga
Uqeda ukub'shosha, ibhiya isekhanda sekafuna uk'chama
Nawe uvule amathanga ukhohlwe toe indaba yes'lamba, (aw'yekele uk'lahla)
Please ngiyintanga yakho ngiyak'cela
Angithi ngiwu kleva kodwa ngiyazi, into ekanje izokuqeda
Babusha bushaye ngenqondo ungaqedi is'gubhu sepapsaki
No ngi serious angidlali, ngicela ungabi yitransi engapaki

[Chorus]
Aw'suster aw'yeke uk'phinda phinda amaflop wa-gister
i-Lewe incono maw'geleze okwespele
Zakhele ibonda lakho ulipende ulipluistere (Aw’suster)
Aw'suster aw'yeke uk'phinda phinda amaflop wa-gister
i-Lewe incono maw'geleze okwespele
Zakhele ibonda lakho ulipende ulipluistere (Aw’suster)

[Verse2]
Be careful, zinakekele, iba yilespoon esingaphaki
Hamba kancane ubheke namacansi anamahlabihlabi
Sweety madam {blows kiss} suster I'm blowing u kisses
Tryina give u confidence to make it in all of your wishes
Eintlek ngeke ngibe grand wena ungakabi staan
So nceda mina, ngincede wena siyishiye phansi inkani
iKusasa likumele, yeka abanekwaal baziwele
Ngithe nje ngikuncede, sgeleze le lewe sonke okwe spele

[Chorus]

[Verse 3]
Its never gets easy, sometimes the sun shine don't shine when its breezy
Try to stand ur ground and not float in the air like frisby
Alipheli ungashelwanga, alipheli ungatshelwanga amanga
iLanga alikwazi uk'phela kukhona indonda engang'hlukumezanga
Angazi ng'fila kanjani ukushayelwa ama-fluit
Kodwa ngiyazi iy'outtie zifuna lento ephansi kwaleskeit
So ibheke ngelihlo lenqondo daai deng and think
You bigger than the iceberg suster u shouldn't sink!

[Chorus]

[Outro]
Ngicela ushiye indoda e-replace uthando nge blue eye
Ngiyacava kuzoba nzima kodwa I just want you to try and
Let us walk towards a future that is gonna be better
Please ungakhohlwa ngiyak'ncanywa and this is my love letter… “Suster”