Find a way

Intro:
Yeah, Aye, Hey, Uh,
Put your ones in the air
Put your ones in the air
Are you there?
I’m just tryna find a way…

Verse 1:
Bafwethu ngihamba phansi and I’m trying to stay alive /
I show no love, I’ve got hatred in my eyes /
Ku-blind nok-surviva one day is a surprise /
I got nothing in my pockets but I keep paying the price /
Iy’mpitshi zami zi-grand zize ziqgoka nama-suit /
Maz’tshayisa ngiyangena, ang’sablomi nazo futhi /
Ngiyazi zingajabula ukung’bona ngingasahluphi but I click-click bang ngoba sonke kumele sisuthe /
And this is how I live, It sounds like an excuse /
But this is how it is, I never got to choose /
I know I’m gonna lose, mang’bambana nenkuzi /
And If I were to walk away I’d do it in your shoes /
So I’m turning to you, the people that I’ve hurt /
I don’t know what to do, I’m lost as you’ve heard /
I can’t find a job and needless to say /
This boy is really lost, I’m just trying to find my way… Take me.

Chorus
Ndimile la, ndimile /
Amaqhinga aphalile /
Nami ngifuna ikusasa eligqamile /
I’ve got, I’ve got /
Gotta find a way…

Verse 2
Wait, before you crucify me, let me speak out /
I got a lot of scars, let me bleed out /
To make a little change, I let men take me out /
And if they make it rain, I always bring the cloud /
And it’s usually dark, the light is really weak /
Of course I got a heart, I just never hear it beat /
I never had a family, I grew up in the streets /
All your husbands and daddies, I’ve had them in my sheets /
And this is how I live, it sounds like an excuse /
But this is how it is, I never got to choose /
Ulala unaphupho bese uvuka uwumuntu /
Mina ngilala ngingaphupho bese ngivuka nomuntu /
So I’m turning to you, the people that I’ve hurt /
I don’t know what to do, I’m lost as you’ve heard /
I can’t find a job and needless to say /
This girl is really lost, I’m just trying to find my way… Take me.

Chorus
Ndimile la, ndimile /
Amaqhinga aphalile /
Nami ngifuna ikusasa eligqamile /
I’ve got, I’ve got /
Gotta find a way…
Verse 3
So mang’qala ng’bheka i-life! Ngiyabona sey’vaya fast fast /
Umchunela i-favour vandag, k’sasa akasakwazi /
Hay ukuthi mfana asazi fede is’lima silala sazi /
Kumele sigeze izimpilo zethu, ubuso bungabi neshashazi /
Kumele senze i-sense, siyeke ukwenza i-cent /
I-idea siyenze iselle, eintlek siyenze ize yenzeke /
Sibheke loku okuzayo sihlukane nezinto ezisele /
Ngoba izinto ezisele, sizishiye sazi ngeke zisebenzeke /
So manje siyaqala siyayenza, obhedayo siyam’khuza /
Siyaqala siya-mover, Imzansi yoke mfethu siyayinyusa /
Accelerate, siganda ifutha, sibheke abazosisusa /
Siyasebenzisana sonke angithi vele sifuna ukubusa /
Makuthiwa nayi i-dulas, ye 9 to 5 /
Gembula shaya 2 dice for a delightful life /
Go eye to eye ne-life noma ukgola I 2ine /
Noma uphakathi uphusha 25 to life.. Come on!

Chorus
Ndimile la, ndimile /
Amaqhinga aphalile /
Nami ngifuna ikusasa eligqamile /
I’ve got, I’ve got /
Gotta find a way…
Simile la, simile /
Amaqhinga aphalile /
Sonke sifuna ikusasa eligqamile /
We’ve got, we’ve got /
Gotta find a way…