Skhanda Queen

The SoundCloud content at Https://soundcloud.com/mr_cashtime/skhanda-queen is not available, or it is set to private.

K.O Skhanda Queen

[Hook: K.O]
Skhanda Queen X2
Awung' thathe siyekini
Uyong' thelela ibisi
Uyong' thelela ibisi (X2)

[Verse 1: K.O]
Stove saam separaffin
Lithembalami they can't talk iSkhanda Queen
Labobhari they can't touch me kanti yini
Bayakwazi nangakini
Ubuhle bakho bufana neSpin
Asambe estradini
We like Mandela we winning
Inhliziyo yami iba ne freedom
Vele mine nawe siShare iskhaftini
Yep, is cashtime for ibhari iskhathini

Sweety ngena kule Mercedes
Phela if you willing
Njenge bus we can go to see the city
Khohlwa ngazo zonke ley' dididi
You see, singazithola eMpumalanga
Sigqoke amaZaza
Siphila ilife yakhona mathanda
Mina ngizokushada
Ngikuthengele ikari ngiphinde ngikuthengele idladla
Ngikushaye nge [?] sibe nabantwana

[Hook: K.O]

[Verse 2: Ma-E]
Isikho iskhathi sokukhala nez' uphethe i crayon
Wena uround njenge Zion
Mina ngi rhyme ukudlula [?]

[Verse 3: Ntukza]
Uthanda uSkhanda Queen kodwa usaba ukushela
Thina masilele uyangi nyonyobela
Siyamuzwa ebusuku uyangi kokotela

Uma ungafuni ngishaye iVerse ngizolishaya ngenkani
And ngizongena ngena ngenkani
Igama lami uChuck ngizokutjela kayi1
CHUCK ngizokutjela kayi1

[Hook: K.O]