Beku'Moya Phansi

Song title : Beku'Moya Phansi
Artist : Kepza ft Marvin Geezy

Lyrics

Chorus 1 (X2) Kepza

Ngcela ubeke umoya pansi
Kulzolunga
Kuzodlula Kuzofika iskhathi sokujabula

Bekumoyaphansi
Ngicela ubekumoya phansi

Verse 1 (Kepza)

Ipmande yesono ikhanda i stress
Kunzima ukphila impilo ungena nix
Uhleli ubalisela i chance
Uhamba unethwa iymvula kuguge i Vans

Ukuhlupheka sekwi fashion
Competition among us is for attension
Even some of us believe in segrigation
We need to come together as a nation
thats human domination

Baba ngiyakhala
Ngikhusele kuwe masekushona ilanga
Uma uthola ithuba ungibulisele kuMama
Umtshele ngiyamkhumbula mihla namalanga
One day sobonana

Chorus 2 (X2) Kepza

Ngcela ubeke umoya pansi
Kulzolunga
Kuzodlula Kuzofika iskhathi sokujabula

Bekumoyaphansi
Ngicela ubekumoya phansi

Verse 2 (Kepza)

Umuntu angakbulala ungena sono
Ngokutshela abantu ukuthi uzenza ncono
Bakthanda mawuhlupheka ungena notho
Ugcina uphila njenge skorokoro

Kunemindeni elala ingadlile
Elokhu incwabile
Usisi odlwenguliwe
Iphoyisa elidutshuliwe
Umalume abamgwazile
Umama othakathiwe
Ingane ethwetshuliwe
Kanye nobaba oshonile

Impilo inzima la ngaphandle wee
Uthi uhlanganisa izinto kuvele kubhede wee
Phela masonile baba sicela ushwele bo
Kade kwasa sijeza shwele sekwanele bo

Chorus 3 (X2) Kepza

Ngcela ubeke umoya pansi
Kulzolunga
Kuzodlula Kuzofika iskhathi sokujabula

Bekumoyaphansi
Ngicela ubekumoya phansi

Verse 3 (Marvin Geezy)

Celu beke umoya phansi
Konke kuzolunga
Konke kuzodlula
Sonke sojabula

Washo umama wami wathi mfana wami Thula
lana isemhlabeni ziningi izindlela zokukhula
Haibo

I just lost my brother anyway
ziyakhala iyngane ekhaya webakwethu
Kanti kwenzenjani silokhu sincwabile bafowethu
Kade ngifihla umshana manje sengiyofihla umfowethu

Chorus 4 (X2) Kepza

Ngcela ubeke umoya pansi
Kulzolunga
Kuzodlula Kuzofika iskhathi sokujabula

Bekumoyaphansi
Ngicela ubekumoya phansi

THE END