Vegita

Ima super Saiyan god
Vegita vegita
Ksavaevile spirit bom
Vegita vegita
Im a super Saiyan God
Vegita vegita
Im asending till im Gone

K.o kan
Tyms ten
Kill em all
Give em hell
Wen i dep
Sentse ke tsena ka vese
Ke latlhela fela
Kea tshela ake mese
Ake nes
Dikgosi dia fitlhila
Ke xova bo stoki
Ke santsha le zaka
Kao chaela ake beche
First time
First vese
Enjesa stoko
Kanna mpitsa pac man
Power level ekodimo
Ke ledimo
Nna ka mmino
Kgosi kea ba rula
Okanna mpitsa ka lesilo
Ntwana anever ware wisa
Laloe super Saiyan 2
We are Gods up in hear
Wena o super Saiyan who
Taboga taboga
Bapa le beati
Ra paya hiti
Nna rema hipi
Ntwana we killing
A feature
Lona le dizzy
Aow latlhele sansu bin
Santse kenka matla phatlha
Kago ragela satartaga, hhm
O satlonna makgasa
Santse ke gwapela tlhapa
Hake fetso bua
Kea tuka
Suta
Ke mela le diphuka
Kea fofa
Ke dikgoka
Number 1 shoota
Ke gata lefura
Nevwa fella gope le gao
Kanna le lefufa

Ima super Saiyan god
Vegita vegita
Ksavaevile spirit bom
Vegita vegita
Im a super Saiyan God
Vegita vegita
Im asending till im Gone