Makubemnandi

[Intro]
.
Kalito (sho boy) hamba no DJ Kaizer
Sure case okay sho
.
[Chorus]
.
Lengoma yandicingise
Ngoku sasi jaiva eField'ini
Sasiysusa nama jita
Shleli kamnandi ne females
Kwak'fikwa nge Quantum
Skhuphi mali yolasa
Xelele umama andibuyi namhlanje
Mhlambi ndizobuya ksasa
Sasi bhampa iSkoko
Sibusy noh gologo
iBooze ingu non stop
Ncelu boni vosho (vosho)
Masbhampe iskoko
Sibe busy no gologo
iBooze ibe ngu non stop
Senze le vosho (vosho)
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
Masbhampe iskoko
Sibe busy no gologo
Booze ibe ngu non stop
Senze le vosho
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
Makubemnandini
.
[Verse 1]
.
Kumnandi eBhayi , shukumisi vibe
Sthenga ama ice for aba nice
Girls zi right yonkinto on touch
Sifunu ubumnandi
We wanna party
Shay Shona Phantsi (Phantsi)
Shay Shona Phantsi (Phantsi)
I mean like siyayikwazi
Kumnandi eBhayi , shukumisi vibe
Sthenga ama ice for aba nice
Girls zi right yonkinto on touch
Sifunu ubumnandi
We wanna party
Shay Shona Phantsi (Phantsi)
Shay Shona Phantsi (Phantsi)
I mean like siyayikwazi
Hay lona hay lona unezimanga
Sweet wodwa aw sweet wodwa unencasa
From mama to blawa
Size lana ngoku jaiva
Nantsi lento nantsi
Nantsi lento nantsi
Hay lona hay lona unezimanga
Sweet wodwa aw sweet wodwa unencasa
From mama to blawa
Size lana ngoku jaiva
Nantsi lento nantsi (Ebumnandini)
Nantsi lento nantsi
.
[Bridge]
.
K'sazobamnandi
Bathi abantu basimamele
Ibhayi malisiyekele
Kumnandini mashlangene
Gqom Junkies makwenzeke
Bathi Kalito khayi rap'ele
Khawzene ne rhymes bayi jaivele (njani?)
Senze so
abantu basimamele
Ibhayi malisiyekele
Kumnandini mashlangene
Gqom Junkies makwenzeke
Bathi Kalito khayi rap'ele
Khawzene ne rhymes bayi jaivele (njani?)
Nantsi lento
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
K'sazobamnandi
K'sazobamnandi
.
[Chorus]
.
Lengoma yandicingise
Ngoku sasi jaiva eField'ini
Sasiysusa nama jita
Shleli kamnandi ne females
Kwak'fikwa nge Quantum
Skhuphi mali yolasa
Xelele umama andibuyi namhlanje
Mhlambi ndizobuya ksasa
Sasi bhampa iSkoko
Sibusy noh gologo
iBooze ingu non stop
Ncelu boni vosho (vosho)
Masbhampe iskoko
Sibe busy no gologo
iBooze ibe ngu non stop
Senze le vosho (vosho)
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
Masbhampe iskoko
Sibe busy no gologo
Booze ibe ngu non stop
Senze le vosho
Makubemnandini
Makubemnandini eBhayi
Makubemnandini
Makubemnandini marn
Makubemnandini