Umshove

Haibo
Ngizwa bathi abo Mbali bayashoveka
Uph' uMbali (x2)
Sondela Mbali (x2)
Uzoshoveka namhlanje
Haibo
Shova wena

Hai ngemashova wena
Ngemashova

Bathi siphelelwe baba
Asphelelwa
Eh Kabza aw'kuze labantu bakho
Bathi siphelelwe asphelelwa
That' ivodka
Siyipontse emoyeni
Siyphuze
Asdashi baba

Umshove
Hai umshove

Bathi siphelelwe baba
Asphelelwa
Eh Kabza aw'kuze labantu bakho (Haibo)
Ngizwa bathi abo Mbali bayashoveka
Uph' uMbali (x2)
Sondela Mbali (x2)
Uzoshoveka namhlanje (Haibo)

Shova wena (Umshove)
Shova (Hai umshove)

Mina ngamshova uMbali
Mina ngamshova
Mina ngamshova uMbali
Hai ngamshova
Noma aneti bunu eti ngakha
Noma anamabele angakha
Noma anekhanda elingakha
Noma ane lihlo el'ngakha
Noma anekhanda el'ngakha
Noma anomlomo omgakha
Noma ane figure engakha
Noma anethanga el'ngakha
Mina ngamshova
Hai ngamshova
Nango 6 ekseni
Nango 10 ebsuku
Hai ngamshova
Hai ngamshova uMbali
Mina ngamshova
Nango 3 ekseni
Nango 10 ebsuku
Hai ngamshova
Shova wena
Hai shova
Mina ngamshova
Hai ngizomshova
Mina ngizom'shov' uMbali
Hai ngizom'shova
Noma anekhanda el'ngakha
Noma anelihlo el'ngakha
Noma anendlebe engakha
Noma anomlomo omgakha
Noma anamazinyo angakha
Noma anethanga el'ngakha
Noma anehlombe engakha
Noma ane figure engakha
Noma anethanga engakha
Noma anenyawo engakha
Noma anombontsi omgakha
Hai ngamshova
Nango 6 ekseni
Nango 10 ebsuku
Nango 3 ekseni
Mina ngamshova
Hai ngamshova (x4)

Umshove (x3)
Hai umshove

Noma anethanga engakha
Noma anenyawo engakha
Noma anombontsi omgakha
Hai ngamshova
Nango 6 ekseni
Nango 10 ebsuku
Nango 3 ekseni
Ngimshove
Hai ngamshova (x2)
Shova baba
Hai shova

Umshove (x3)
Hai umshove