Moropa

HOLOLO, HALALA (X15)

EH BARI TSIBIRIBIRIBIRIBI TSEBEDEPHAPHA
RE EKETLILE HO MONATI MO
BARI JELOUSETSA, BARI JELA MONA
EH BARI KABZA KABZA KABZA
EH BARI SHAPA MOROPA OLE ORI
KUM, KUM, KUM, KUM, KUM, KUM, KUM
UTLWE DE MEDI DE LLA DE RE
A, E, I, O EBARI UTLWA UTLWA UTLWA
UTLWA MONATI
BARI UTLWA UTLWA UTLWA UTLWA UTLWA UTLWA UTLWA (X2)

HOLOLO, HALALA (X15)

QHOKI BARACLAVA, QHOKI BARACLAVA, QHOKI BARACLAVA
IKHECHEKE, IKHECHEKE, IKHECHEKE
AUW DUBULA, DUBULA, DUBULA, DUBULA
AUW PHA PHA PHA PHA PHA PHA PHA
EH BARI KHONA OZOLALA (X2)

HOLOLO, HALALA (X15)