Lerato

Ke nale Lerato, lerato kagare
Letletshe lafalala, ke la le para
Ke nale Lerato, lerato kagare
Letletsge falala, ke fela ke la motuwaka
Ke nale Lerato, lerato kagare
Letletshe lafalala, ke la le para
Ke nale Lerato, lerato kagare
Letletsge falala, ke fela ke la motuwaka
(Repeat Twice)

Guqha ngama dolo, guqha ngama dolo
Enhlizweni yami kuno thando
Guqha ngama dolo, guqha ngama dolo
Enhlizweni yami kuno thando
Enhlizweni yami kuwe wena wedwa (x3)
Agekho onginika nje ngo lwakho

Ke nale Lerato, lerato kagare
Letletshe lafalala, ke la le para
Ke nale Lerato, lerato kagare
Letletsge falala, ke fela ke la motuwaka

Guqha ngama dolo, guqha ngama dolo
Enhlizweni yami kuno thando
Guqha ngama dolo, guqha ngama dolo
Enhlizweni yami kuno thando
Enhlizweni yami kuwe wena wedwa (x3)
Agekho onginika nje ngo lwakho