Nia Lo

[Intro]
Iyeh, Iyeh, Iyeh, Iyeh
Iyeh, Iyeh, Iyeh, Iyeh
Iyeh, Iyeh, Iyeh, Iyeh
Iyeh, Iyeh, Iyeh, Iyeh
Whoa, whoa, whoa, ooh
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, mmah
Whoa, whoa, whoa, ooh
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, mmah
Whoa, whoa, whoa, ooh
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, mmah
Whoa, whoa, whoa, ooh
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, mmah

[Verse 1]
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh

[Verse 2]
Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli
Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli

Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli
Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli

[Refrain]
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli

[Verse 1]
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh
Ku Nia lo, ndimi lo
Haibo ndimi lo, mhhhh

[Bridge]
Ixehsa Liyavuma, ‘xesha liyavuma
Ntliziyo iyavuma, ‘ziyo iyavuma
Ngijonge phezulu, ‘jonge kubawo
Bawo

[Refrain]
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli

[Verse 2]
Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli
Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli

Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli
Lixesha lami eli
Suka endleleni
Ungandimosheli, ungandimoneli

[Outro]
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, ungandimoneli