Jeso Fela

(Chorus 4x)

High I go

High I go

Ngiyaphezulu mina noJesu wami

Ngizohlala ngimuhle

Phansi kwephiko lakhe

Akunandzaba kuthi bathini ngami

mine ngizozwa ngaye

Wafa kuthi mine ngiphile

Walamba kuthi ngidle

Samukhafulela kodwa wasicelela

ukuthi bas’colele

Noma usathane engivusa

Ebhodle kwebhubesi

Ngiyaphezulu mina noJesu wami

Ngithi nome engangithusa

Ebhodle kwebhubesi

Ngiyaphezulu mina noJesu wami

(Chorus 2x)

Eh ngithi woza nawe

Kungaba kuhle mawungabiza abanye

Bazo bona ukuthi igama lakaJesu

liyaphilisa bade

Angizanga ngokudlala la

Angizanga ngokushaya shaya la

UJesu ngiyamphila

Angimculi kuphela mangikhala

uyangizwa

(Cheza!)

Ngithi nom’elala endleleni

Athi mina angeke ngindlule

Ngiyandlula mina noJesu wami

Eh ke re ke ea fika (Ngiyandlula)

Eh Ngithi ngiyandlula (Oh Ngiyandlula)

Akekho ozong’vimba (Ngiyandlulamina noJesu wami)

Eh ke re le ea sutha (Ngiyandlula)

uJesu yindlela (Oh Ngiyandlula)

NgoJesu ziyakhipha (Ngiyandlula mina noJesu wami)

Phezulu Phezulu (Phezulu) x 2

Phezulu ngoJesu (ngiyaphezulu mina no Jesu wami)

Phezulu Phezulu (Phezulu)

Ngihamba naye (Phezulu)

Uyang’khokhela (Ngiya phezulu mina noJesu wami)

Ngiyanqoba

Oh ngiyanqoba

Ngiyanqoba mina noJesu wami

Eh ke re ke ea fika

Eh ngithi ngiyandlula

Akekho ozong’vimba a ha!

Eh ke re le ea sutha

uJesu yindlela

NgoJesu ziyakhipha