Dubula dubula

(Chorus)

Bangazama bazamile babenjena
bona ngoba but you can't
keep a good man down Itsotsi ngihamba
nge seven iphakame nga seven
cos you can't keep a good man down

Ngiphum'eKasi ng'zoba dubula dubula dubula (Aha) Eh
ngithi dubula dubula dubula
Nabaphum'eKas dubula dubula dubula Nabaphum'eKasi
dubula dubula dubula Abomandla mabebizw'emoyeni
bengichesa UMdu phezukwendlu
bengichesa ITkZee mayidla bantwana
bengichesa Kwafika bo dash nabo
Zola ngisaphihlisa Ung'bheke
kahle mfanakithi ngiyaziwisa
Noma babhadala ipayora ngiyazi
thathisa I was there when Skeem
beyidibusa Ngihamba ku touch
line noma babenzeni

(Chorus)

Hhe ngithi woza Hhe Ngithi woza
lapha Aw kudala ngizi bontsa I'm
not a kwaito star I'm the hustler
Eh ngithi buz'u TS Bazok'tjela
ukuthi Mr Booga two yinja Mina
anginamona kudala ngibhudla
ngiforga futhi mina ngiphumelela
Aw suka kudala ngibaphathis'
amakhanda ke shapesa mapantsula
sikhanda Hhayi min'abang'thusi
amandala mancane kudala ngigud'uArthur
nama gents basa phanda U Booga
luv akhand'I waka waka Hhayi
lento yok'dlala imanga manga
Aw suka kudala ngibaphathis'
amakhanda ke shapesa mapantsula
sikhanda

(Chorus)

Abomandla mabebizw'emoyeni
bengichesa UMdu phezukwendlu
bengichesa ITkZee mayidla bantwana
bengichesa Kwafika bo dash nabo
Zola ngisaphihlisa Ung'bheke
kahle mfanakithi ngiyaziwisa
Noma babhadala ipayora ngiyazi
thathisa I was there when Skeem
beyidibusa Ngihamba ku touch
line noma babenzeni

(Chorus)
Ah yes yes yo I'm
not gonna shoot anybody I'm
just having fun with my lyrical
prowess Yintwana yenu u Booga
two shoes Asime nispikiri