Uthando Lwami

Xeshelide ngidukile
Kumnyama osizini
Zinyembezi inhlupheko
Uthando lwami luphelile
Nceda bawo, nceda Nkosi
Zinyembezi zeminyaka
Umphefumlo ulambele
Inhliziyo ikomele

[Chorus]
Uthando lwami lukwanele
Inceba yam zithathele
Sondela kumi ndingu Thixo
Wenyaniso

Nceda Nkosi, nceda
Umphefumlo ukomele
Inhliziyo ilamble
Kanye nomphefumlo womile baba
Xeshelide ngidukile
Ubumnyama osizini
Zinyembezi nezinhlupheko
Uthando lwami luphelile

[Chorus]

Sondela sondela, ndinguThixo wenyaniso