Siyakuphakamisa

Siyazithoba kuwe
Siyakudumisa
Siyakuphakamisa
Ngoba ulithemba lethu njalo nje

Usizo lwami likuwe
Impilo yami ikuwe Haleluya
Mina angesabi lutho
Uma nginawe uyongihlenga njalo nje

[Chorus]
Say yeah yeah yeah yeah
(Yeah yeah yeah yeah)
Say yeah yeah yeah yeah
(Yeah yeah yeah yeah)
Ah yeah yeah yeha yeah
(Yeah yeah yeah yeah)

Siyakudumisa, siyakudumisa (x4)