Sefefo

Utloa sefefo sa moea
le ho duma ha sona
Tsoha, re se re timela
Re pholose, Morena

Jo dillo ha di mo tsose
O sa ntse a robetse
‘Me sekepe se tebile
Jeso utloa thapelo!

[Chorus]
A khalemela leoatle
Kutsa, kutsa hle
Sefefo sa ba sa thola.
Khothalang, khothalang

Ultoa sefefo sa moea,
le ho duma ha sona
Tsoha, re se re timela
Re pholose, Morena

Jo dillo ha di mo tsose
O sa ntse a robetse,
‘Me sekepe se tebile;
Jeso utloa thapelo!

A khalemela leoatle
Kutsa, kutsa hle
Sefefo sa ba sa thola.
Khothalang, khothalang

Khothalang, khothalanga
(Khothalang, khothalang)
Khothalang, khothalang
(Khothalang, khothalang)