Ke Na Le Modisa

Ke nale Modisa.
Ke tla be ke hlokang.
Ke ya ipitsang Jehova.
Modimo o phelang.
Modimo o phelang.

O nkisa botaleng,
Lijong tse mphelisang
O nkalosa dinokaneng
Metsing a nkholisang
Metsing a nkholisang

Ha ke latlhehile
O nkgutlisetsa hae
O nkisa tseleng ya nnete
Ka lerato Hae

Ungayeki uthandaza
INkos' inamandla
INkos' inamandla