Ha Le Lakatsa Ho Tseba

Ha le lakatsa ho tseba
Mamelang ha ke le tjwetsa
Ke le sopisa tsela

Jeso ke mmoloki waka
O nkgethetse bodulo
Ke a mo rata hoba wa nthata,
O nnehile bophelo