Zuliphathe Kahle

Usuliphathe kahle lelivangeli (x4)

Ujesu walifela
Amaqhawe akhos’ balishumayel’
Usuliphathe kahle lelivangeli