Lentsu La Gago

Morena - Morena - Morena,
Ke Tla Dula,
Ke Go Tumisa Jwalo!

Ke Gore,
O Morena Wa Marena,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

O Morena Wa Marena,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

(Le A Fodisa - Le A Phidisa,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Le Fodisa Malwetsi - Le Phidisa Ditjhaba,
Lentsu La Gago!
Lentsu La Gago!
Lentsu La Gago!)

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!