Bazovuma

Sithi ngenhla nangezansi
Ngenhla nangezans’

Bazow’vum’u – Amen
Vum’u Amen
Bazoy’shaya lengoma

eBergville emangwaneni
Bazow’vum’u – Amen
Vum’u Amen
Bazoy’shaya lengoma

KwaZulu eNatal
Bazow’vum’u – Amen
Vum’u Amen
Bazoy’shaya lengoma

Ngish’Egoli eGauteng
Bazow’vum’u – Amen
Vum’u Amen
Bazoy’shaya lengoma

eLimpopo eGiyani
Bazow’vum’u – Amen
Vum’u Amen
Bazoy’shaya lengoma

Ngiyakuthanda moya ongcwele
Ngiyakuthanda

Ngizoshumayela ngawe
Ngob’uyamangalisa wena

Wamuhle Moya (x2)
Wanguhle Moya ongcwele

Ngizoshumayela ngawe
Ngob’uyamangalisa wena

Ngiyakuthanda moya ongcwele
Ngiyakuthanda