Unkulunkulu Wezimanga

Sikhonz' uManqoba, sikhonza oMdala Wezinsuku
Sikhonz' uNkulunkulu wezimanga

Wezimanga, wezimanga, wezimanga.
Sikhonz' uMadida, sikhonz' uJesu
Sikhonz' uNkulunkulu wezimanga

UJesu usimangazile
Yingakho sihlabelela
Ngoba nguye owenzile izimanga
Wasikhiph' ezinkingeni mayeh
Yingakho simile la simemezela ukunqoda kukaJesu
Weh! Nkosi yami sikhonz' uJesu thina wezimanga