Sihamba Ngomoya Medley

Ded' endleleni yakholwa
Suk' endleleni yamakholwa
Hamb' endleleni yamakholwa
Iyaho helele mama iyaho!!

(Thina sihamba ngomoya)

Ngomoya, ngomoya, ngomoya
Thina sihamba ngomoya,
Thina sihamba ngomoya
Ngomoya, ngomoya, ngomoya

Uth' asithandaz' umoya,
Ngomoya, ngomoya, ngomoya
Uth' asijayv' umoya
Ngomoya, ngomoya, ngomoya
Uth' asihlabelel' umoya

Ngimbone yena ongithandayo (Ngimbon' ongithandayo)
Ngihlale naye uMfeli wam' (Ngimbon' ongithandayo)
Ngihube khona igam' elisha (Ngimbon' ongithandayo)
Lokudumisa iNkosi yam' (Ngimbone)