Mihla Le

Hamba nathi, uhlale nathi
Nsuku zonke eduze nawe
Hamba nathi, hlale nathi
Nsuku zonke, mihla le!