Kepha Ngale

Kepha ngale Halelujah
Lukhulu udumo Lwakhe