Umoya Wami

Umoya wami ulambile
'Ntliziyo yami iyadinga
Idinga Wena Jesu
Mangihlangane namazulu

Umoya wam' uyadinga
Umoya wam' uyadinga
Ngifun' isambulo samazulu

Njengendluzelailambel' amanzi
Kanjalo umphefumulo wami