Modimo

Modimo, Modimo, Modimo wa re sheba

Ha re tsamaya re rapela Modimo wa sheba

Modimo, Modimo, Modimo wa re bona
Modimo, Modimo, Modimo o lefika
Ha re tsamaya re rapela Modimo wa re bona.

Modimo moyemdi leratong le sa feleng
Jeso o shwetse mathateng a lefase
Hare tsamaya re rapela Modimo wa re bona

Modimo, Modimo o na le rona

Re tsamaya re rapela (modimo)