Mbongeni Medley

UyiNkosi ephakemeyo, mbongeni mbongeni
Jes’ uyiNkosi ephakemeyo, mbongeni mbongeni
Jes’ uyedwa uyiNkosi ephakemeyo, mbongeni
Bongan’ igama lakhe, mbongeni mbongeni
Ngcwele ngcwele, ngwcele ngcwele
Uzalise umhlaba ngobuqaqawuli bakho
Yamkela iindumiselo
Laphalal’ igazi lakho uyingcwele wena
Ukuze ngizifihle kuwe nxeba likaYesu
Yeyegazi yeyamanzi, mandihlanjululwe