Bayede Medley

Sithi bayede kuwe Somandla
Mayisho yonke indalo ithi
“Hallelujah! Simakade
Umkhulu Wena kuze kube phakade”

Aha oh ah! Mhlekazi (x2)

Inkazimulo Yakhe igcwele amazulu nomhlaba, hallelujah.

Aha oh ah! Mhlekazi (x2)

Siphakamis’ udumo kuwe
Msindisi wempilo zethu
Ah!Mhlekazi

Akekh’ omuny’ ofana nawe
Akekh’ ongcwele njengawe
Ah! Mhlekazi

Aha oh ah! Mhlekazi (x2)