Sibon'Umusa

Sibong' umusa nothando olungaka
Sibong' umusa nothand' uJesu

Uyakhazimula empilweni yam
Uyakhazimula Simakade

Ubani ofanelwa izibongo?
Ubani ofanelwe iindumiso?
Nguye yedwa ofanelwe
Nguye yedwa ongabonwayo
Nguy' iSimakade unguSomandla

Uyakhazimula, uyakhazimula
Uyakhazimula Simakade