Oh Ngiyazi

Oh ngiyazi ngingubani kuy' uJesu
O ngiyazi ngingani kuy' uJesu
Vesi number 1 kwabareRoma 8
Akusekh' ukulandwa kubo abakuJesu
Vesi number 7 kumaHubo 4
Ungigcwalisile ngayo injabulo
Oho oho oho oho
Ungigcwalisile ngayo injabulo