Oh Lord - Oh jeso Ke Beile

Ho Jeso ke beile dibe tsa ka tsohle
Ere ka ho anshwetse thohakong ontshitse
ke beile melato ontefetse yona
madi a hae antlatsa mefokolong yaka
Nka tshwana jwang le Jeso ka mosa molemo
Ka boikokobetso lerato bonolo
Ke be ngwana ya kutlo ya jwale ka ena
Nke kebe le ditulo ho ntate le yena

Lord, oh Lord
Lord, oh Lord
My provider, my breath giver
Lord, oh Lord
You're my redeemer, sin remover
Lord, oh Lord
King of glory, mighty warrior
Lord, oh Lord
Jesus Jesus, Jesus Jesus
Lord, oh Lord

We worship you Lord you are worthy
You're the king of glory
You are Jesus
The name above every name
The name that breaks every yoke
The name the heals every disease
We conquer in the name of Jesus
We love you Jesus
We love you Lord

We sing, hallelujah
Hallelujah, hallelujah
Lord, oh Lord
Hallelujah, hallelujah
Lord, oh Lord

Nka tshwana jwang le Jeso ka mosa molemo
Ka boikokobetso lerato bonolo

Nka tshwana jwang le Jeso ka mosa molemo
Ka boikokobetso lerato bonolo
Ke be ngwana ya kutlo ya jwale ka ena
Nke kebe le ditulo ho ntate le yena