Modimo Ali Teng

Modimo ali teng (Hayo nathata)
Modimo ali teng (Hayo mathata)
Hayo, hayo, hayo mathata

Morena Jeso ali teng ke thabo fela le nyakallo
Morena Jeso ali teng mathata hayo
Morena Jeso ali teng ke thabo fela le nyakallo
Morena Jeso ali teng mathata hayo
Hayo, hayo, hayo mathata
Hayo, hayo, hayo mathata

Ukholo lwami ndonyuka nalo
Ndilubambe ngesendla
Ndiyongena nalo ekhay' ezulwini

Modimo ali teng (Hayo mathata, hayo mathata)
Hayo Modimo ali teng

Hayo, hayo, hayo, hayo
Hayo, hayo, hayo, hayo
Hayo, hayo Modimo ali teng