Yebo Ngiyazi

Akukh' uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

My God
Akukh' uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

Bazalwane
Akukh' uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

Yebo ngiyazi
Yebo ngimbonile
Akukh' uJesu
Angeke akulungise
Yebo ngiyazi

Ezintweni zonke
Ebunzimeni bonke
UJes' uhamba nami
Ingakho ngithi akehluleki

Wangena nami
Phakath' empini
Wanginqobela
Waphuma nami
Akukh' uJesu
Angeke akulungise
Yebo ngiyazi