Uyangihola

UYehova nguye nguye uMalusi wami
Noba kwenzekani,
Angesabi lutho mina

Izwi lakhe limi njalo
Liyangikhanyisela
Uyangihol'uBaba
UBab'uyangihola, Emadlelweni aluhlaza

Noba ndihamb'emfulen' Wethunzi lokufa
Angiy'ukwesaba
Wen'unami, Uhlala undonwabisa

Uyangihola, uyangihola, ho hola

Noma sengiyaphi, umusa nothando luhamba nam
Uvalo nokwesaba, Alukh'empilweni yami

Uyangihola, uyangihola, ho hola