Sebebuthwa

Sebebuthwa abakhethwa
Bengeniswa ekhaya
Ngothi yebo
Nkosi nangumina la

Laphaya laphaya
Masinya ngofika laphaya