O Tshepo Yaka

O mohau wa Jeso
O lekane bohle
Ya itshepelang Modimo
Ha a feelwe ke matla

O lerato, o lereku,
O mohau Jesu
Ha ke tobile mathata
O tshepo yaka

O Morena ya ratehang
O kganya ka mehla yohle
Ha ke tobile mathata
O tshepo yaka

O mpholositse ka Mohau
Ka dineo tsohle tsa hao
Ke ya ho boka Moren' aka
O Tshepo ya ka