Mthembe Njalo

Uzokwenza akushilo
Mthembe njalo
Izwi lakhe linamandla
Alijiki oh mthembe njalo
Mthembe njalo

Izethembiso zakhe
Zimi njalo
Wethembisil' ezwini lakhe uzokwenza
Hlal' ezwini ungasuki
Mthembe njalo
Mthembe njalo

UJesu wam
Uthembekile
Kholwa yena
Ngaso sonk'iskhathi
Mthembe njalo
Mthembe njalo