Dumisani

Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo

Siphakamisel' amehlo ethu
Siphakamis' izandla zethu
Lapho usizo lwethu lovela khona

Siphakamisel' amehlo ethu
Sizinikela kuwe
Lapho usizo lwethu lovela khona

Siphakamisel' amehlo ethu
Siphakamis' izandla zethu
Siphakamisel' amehlo ethu
Baba singayaphi uma singasuka kuwe

Siphakamisel' amehlo ethu
Siphakamis' izandla zethu
Siphakamisel' amehlo ethu
Siyazithoba phambi kwetrone yakho yomusa

Siphakamisel' amehlo ethu
Siphakamis' izandla zethu
Siphakamisel' amehlo ethu
As a sign of surrendering to you

Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni
Mbongeni yena
Mncomeni yena

Mbongeni mncomeni
Mbongeni mncomeni
Mbongeni mncomeni

Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo