Akukho Okungenzeki

Akukh' okungenzeki kuye
Akukh' okungenzeki
Akukh' okungenzeki kuye
Akukh' okungenzeki
Hlal' othandweni, hlal' okholweni, Hlala ezwini lakhe
Hlal' ethembeni, hlal' entandweni
Akukh' okungenzeki
Konke kuyenzeka kuye
Konke kuyenzeka
Konke kuyenzeka kuye
Konke kuyenzeka
Wena hlal'
Kuyenzeka, Kuyenzeka
Kuyenzeka
Kholwa kuJesu, konke
Kuyenzeka, Kuyenzeka
Kuyenzeka
Akukho okungenzeki kuye
Akukho okungenzeki
Look at me now I've got joy
Unspeakable joy
Konke kuJehova kuyenzeka
Just call upon His name
Say Lord
Akukho okungenzeki kuye
Hay' akukho okungenzeki
Hallelujah
Oh akukh' okungenzeki kuSomandla
KuSonini-nanini
KuSmakade Wezulu
Oh akukho akungenzeki