Bayanya Laba

Bayanya Laba

JoviSlash

TRENDY TAPE (2018)

[Intro]

Aya Thengwa
Aya Thengwa lama Awards…


[Chorus]

Bayanya Laba (Be’nzani Mpintsho)
Bayanya Laba (Be’nzani Mpintsho)
Bayanya Laba (Batshele boy)
Fuck, ni no mona nina (Kakhulu)
Bayanya Laba (Be’nzani Mpintsho)
Bayanya Laba (Be’nzani Mpintsho)
Bayanya Laba (Be’nzani Mpintsho)
Fuck wonke lama awards wase Mzansi (So zenzela awethu)
Bayanya laba

[Vese 1]

Ba rwaye uBabes Wodumo no Mampintsho
Ga se di top dog, ke meghogo ya dintsho
Vele ba irobhile I West Ink
Le corruption iya nyanyisa, hhmm very nasty
Awekho fair lama awards
Masi hleli emakhaya si bhukele si phenduka ama cowards
Abantu be selection criteria
They still think Benni McCarthy is in the eighteenth area
Uya bona nje ukuthi ku dlalwe ngathi
Bek’ bhora yonk’ into ngisho nale after-party
i-song of the year ekabani
Ama vote ngathi abalwe yi president awahlangani

[Chorus]

[Verse 2]

next year ngizo thatha I song of the year
Nje ngo Scorpion waku Mortal Combat, get over here
Ma ngabe awu bhukelanga awazi
Ukuthi ama South African Marobharobhane Awards
Ncono ni buyise i-MTN
Ngoba iinhliziyo za ma-fans zi sele se zi empty and
The shit looked so easy
No gogo wam’ beka nga host-a kancono uk’dlula u Somizi
Amakhanda wenu a empty neh
Ni dakwa wu mbuso
Ni phuz’ i-lean uku ndlula u eMtee neh
Disorganized le ka dipina
You honor a gospel legend they you play Sista Betina

(Babes Wodumo: Into ya la Emzansi yinto engekho)

hibiri

[Chorus]

[Outro]

He he (hah)
Ngiya, ngiya dlala neh(una manga)
Ha mon Ngiyaz dlalela(udlala no bani?)
Why, why ni serious
Ey mara iqiniso li b’hlungu (Uya dlala vele, udlala no bani)
Ngiya dlala mon, serious, serious ngiya dlala

Jovi

Ahhh Ahhh Ahh Uzwa Ahhh Ewena
Jovislash Inkosi Yama Punchparagraph