Nyembezi (Tears)

Ujabul' uhlezi omendweni m'ntanami
Ujabul' uhlezi omendweni m'ntanami
Ujabul' uhlezi wathola umendo

Umuzi wakiwe ngenyembi
Umuzi wakiwe ngenyembi m'ntamani

Bazokutshela uzengobuthakathi m'ntanami
Ugabanaki, m'ntanami ungabanaki
Ugabanaki, m'ntanami ungabanaki

Khumbula isithembo sakho
Khumbula indoda yakho
Khumbula isithembo sakho
Ungabanaki m'ntanami

Tears are falling down like rain
I will never be the same

Ujabul' uhlezi omendweni m'ntanami
Ujabul' uhlezi omendweni m'ntanami
Ujabul' uhlezi wathola umendo

Bazokutshela uzengobuthakathi m'ntanami
Ugabanaki, m'ntanami ungabanaki

Khumbula isithembo sakho
Khumbula indoda yakho
Khumbula isithembo sakho
Ungabanaki m'ntanami

Tears are falling down like rain
I will never be the same
Tears are falling down like rain
I will never be the same

Tears are falling down like rain
I will never be the same
Tears are falling down like rain
I will never be the same